Akce

Na tomto místě se dozvíte, co všechno se u nás v knihovně děje 🙂

Pravidelně se v naší knihovně schází děti v Literárním kroužku 

Školní rok 2012-2013

Červen

Noc v knihovně ( akce na ukončení školního roku – nocovali žáci 5. třídy ZŠ)

Březen

Noc s Andersenem ( 3. a 4. třída ZŠ)

Exkurze dětí 1.,2.,3.,4. a 5. třídy ZŠ

Návštěva dětí a beseda s předškoláky z MŠ Ratiboř

Pasování školáků 1. třídy na čtenáře s účastí paní starostky

Literární čtení v knihovně ( probíhá pravidelně se žáky ze základní školy)

Beseda s Blankou Růžičkovou na téma „Osídlení valachů v našem kraji“ ( akce pro velkou účast pořádána ve škole )

 

 

 

 

Soutěž „O poklad strýca Juráša“ – literární soutěže se zůčastnili žáci 4. a 5. třídy ZŠ