Ceník

Roční registrační poplatek:

  • dospělí                                   30,–Kč

  • důchodci, studenti, děti       20,–Kč

Upomínky:

  • za nevrácení knihy                 10,–Kč

Ztráta knihy:

  • cena knihy + 10,–Kč (manipulační poplatek)