Výměnné soubory

V knihovně je možnost vypůjčit si knihy ze tří výměnných souborů knih, které byly zakoupeny z prostředků Zlínského kraje. Výměnné soubory zůstávají čtenářům k dispozici vždy na jeden rok.

První soubor knih, tzv. zimní ( označený žlutým proužkem obdržíme do knihovny vždy začátkem roku.

Seznam knih zde:  CI – 2017 – zluty

Druhý soubor knih, tzv. jarní ( označený červeným proužkem obdržíme z Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně vždy v měsíci květnu.

Seznam knih zde: CI – 2015 – červený – Ratiboř

Třetí soubor knih, tzv. podzimní ( označený modrým proužkem) měníme v listopadu.

Seznam knih zde: CI 2015 – modry – Ratibor